Latest stories

  • in

    Çfarë është propaganda dhe si funksionon?

    Trending Hot Popular

    Në themelin e saj, propaganda është një informacion i njëanshëm ose mashtrues që qarkulluar përmes një forme të mediave në masë me qëllim të promovimit të një axhende politike apo këndvështrimi. Propaganda nuk është qëllimisht objektive dhe zakonisht është pjesë e një fushate më të madhe psikologjike për ti ndikuar njerëzit drejt një mendimi specifik […] Vazhdo Lexo…