Latest stories

  • in

    Histori e Greqisë është e fabrikuar!

    Hot Popular

    Histori e Greqisë është e fabrikuar. Fakte të shumta nga autore të huaj mohojnë ekzistencën e të ashtuquajtur Greqi të lashtë dhe Moderne. Historianët të cilët fabrikuan nga hiçi historinë e Greqisë pranojnë se kanë trilluar Greqinë e lashtë. (Historians Admit To Inventing Ancient Greeks) Është ky titulli i një botimi publikuar në 10/07/10 në […] Vazhdo Lexo…