LIÇENSA E MARRËVESHJES PËR PËRDORUESIN DHE KUSHTET E SHËRBIMIT

 

Përditësimi i fundit: 22 Gusht, 2019

 

Kjo Marrëveshje për licencën e përdoruesit dhe kushtet e shërbimit (“LMP (LEXO TITULLIN)”) është midis Monarku Limited (“Monarku”) dhe ju, një përdorues individual (“ju”), dhe rregullon përdorimin tuaj të faqes së internetit me Monarku në Monarku.com (“Uebfaqe” ), aplikacion i softuerit mobil që është vënë në dispozicion për shkarkim (“App”) dhe çdo faqe në internet ose prona të tjera në internet, të zotëruara ose të kontrolluara nga Monarku (së bashku me Aplikacionin, “Shërbimin”). DUKE SHKARKUAR OSE INSTALUAR ÇDO PAJISJE APP APO TJERËR DUKE PËRDORUR SIKURSE EDHE PAK NGA SHËRBIMET TONA JU BINI DAKORT QË JU KENI LEXUAR, KUPTUAR AND KENI RËNË DAKORT QË JENI TË DETYRUAR NGA KJO LMP (LEXO TITULLIN) . NËSE NUK JENI DAKORD ME KUSHTET E KËSAJ LMP (LEXO TITULLIN), ATËHERË NUK MUND TË PËRDORNI ÇDO PJESË TË SHËRBIMIT QË NE OFROJMË.

Kushtet materiale: Siç parashikohen më në detaje në këtë LMP (LEXO TITULLIN) (dhe pa kufizuar gjuhën e shprehur të kësaj LMP (LEXO TITULLIN)), ju e pranoni sa vijon:

 

Shërbimi është i licencuar, nuk ju shitet, dhe ju mund ta përdorni Shërbimin vetëm siç përcaktohet në këtë LMP (LEXO TITULLIN);

 

përdorimi i Shërbimit mund të jetë subjekt i kushteve të veçanta të shërbimit dhe tarifave të palëve të treta, duke përfshirë, pa kufizim, kushtet e shërbimit dhe tarifat e operatorit tuaj të rrjetit celular (“Transportuesi”), përfshirë tarifat e tarifuara për përdorimin e të dhënave dhe mbipeshimin, të cilat janë përgjegjësi e vetme e juaja;

 

ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit tuaj personalisht të identifikueshëm, në përputhje me Politikën e Intimitetit të Monarku, i vendosur këtu (“Politika e Privatësisë“);

 

nëse hyni ose merrni pjesë në një konkurs në Monarku, ju pranoni të bindeni nga Rregullat e Konkurrencës për Argëtim te Monarku-t të vendosura këtu.

 

Ju jeni përgjegjës për pastrimin e të drejtave për të gjithë Përmbajtjen e Përdoruesit që ju Postoni në Shërbim;

 

Monarku ju ofron Aplikacionin për një bazë “siç është” pa garanci të çfarëdo lloji dhe përgjegjësia e Monarku ndaj jush është e kufizuar;

 

mosmarrëveshjet që lindin mes jush dhe Monarku do të zgjidhen duke detyruar arbitrazhin individual. Duke pranuar këtë LMP (LEXO TITULLIN), siç parashikohet në detaje më të hollësishme në Seksionin 12 më poshtë, ju dhe Monarku jeni duke hequr dorë nga e drejta për gjykim nga juri ose për të marrë pjesë në një veprim klasor;

 

ju pranoni dhe kuptoni “Njoftimet në lidhje me Apple” si më poshtë; dhe

 

nëse Postoni (të përcaktuar në Seksionin 5.1 më poshtë) çdo përmbajtje objektive (e përcaktuar në Seksionin 5.8 më poshtë) mbi Shërbimin, atëherë Monarku mund – por nuk ka asnjë detyrim – të ndërmarrë ndonjë veprim përmirësues që Monarku, sipas gjykimit të tij, e gjykon të nevojshme dhe / ose të përshtatshme në rrethana, të tilla si, pa kufizim, pezullimin ose ndërprerjen e Llogarisë suaj (të përcaktuar në Seksionin 3.1 më poshtë), duke hequr të gjithë përmbajtjen tuaj të përdoruesit (përcaktuar në Seksionin 5.1 më poshtë) nga Shërbimi dhe / ose duke ju raportuar tek autoritetet e zbatimit të ligjit , direkt ose indirekt.

 

 1. KUSHTET DHE KUSHTET E PRGJITHSHME

 

1.1 Përshkrimi. Monarku është një platformë në internet dhe faqet e mediave sociale që lejojnë përdoruesit të ngarkojnë dhe të ndajnë përmbajtje të gjeneruar nga përdoruesi. Monarku është një platformë elitare me përmbajtje argëtuese me miliona vizitorë të përditshëm. Siç përdoret në këtë LMP – (LEXO TITULLIN), “Përdoruesi” nënkupton çdo përdorues të Shërbimit.

 

1.2 Kualifikimi në SHTETET E BASHKUARA, SHËRBIMI NUK ËSHTË PËR PERSONAT NËN MOSHËN 13 VJEÇ PËR PËRDORUESIT JASHTË SHTETEVE TË BASHKUARA, SHËRBIMI NUK ËSHTË PËR PERSONAT NËN MOSHËN PËR TË CILAT RREGULLAT ZBATOHEN NË BAZË TË MOSHËS PËR MBLEDHJEN E TË DHËNAVE ( “MOSHA E KUFIZUAR”). NË TË GJITHA RASTET, SHËRBIMI NUK ËSHTË PËR ASNJË PËRDORUES TË PEZULLUAR OSE HEQUR MË PARË NGA SHËRBIMI NGA MONARKU. NËSE JENI NËN MOSHËN 13 VJEÇ NË SHTETET E BASHKUARA OSE MOSHA E KUFIZUAR NË TERRITORIN KU BANONI, ATËHERË NUK DUHET TË PËRDORNI OSE HYRNI NË SHËRBIM NË ÇDO KOHË OSE NË ÇFARËDO MËNYRE. Për më tepër, duke përdorur Shërbimin, ju konfirmoni që ose jeni të paktën 18 vjeç ose keni qenë të autorizuar të përdorni Shërbimin nga prindi ose kujdestari ligjor i cili është të paktën 18 vjeç dhe ka hyrë në këtë LMP (LEXO TITULLIN) në emrin tuaj. Nëse jeni duke përdorur Shërbimin në emër të një entiteti ose organizate, atëherë ju përfaqësoni dhe garantoni që ju keni autoritetin ta lidhni atë entitet ose organizatë me këtë LMP (LEXO TITULLIN) dhe pranoni të jeni të detyruar nga kjo LMP (LEXO TITULLIN) në emër të këtij entiteti ose organizate.

1.3 Ndryshimet. Meqenëse Shërbimet mund të pësojë ndryshime me kalimin e kohës, ne kemi nevojë për të modifikuar këtë LMP (LEXO TITULLIN) për të përputhur atë me funksionalitetet në ndryshim të Shërbimit. Prandaj ju jeni dakord që MONARKU mund ta ndryshojë këtë rregullore LMP (LEXO TITULLIN) në çdo kohë pa njoftim paraprak, përveç postimit të një LMP (LEXO TITULLIN) të azhurnuar në uebfaqen e MONARKU-t ose brenda Aplikacionit tonë. MONARKU-t do të përpiqet t’ju sigurojë njoftimin paraprak kur ka ndonjë ndryshim materiali, dhe mund të kërkojë që më pas të ndërmerrni një veprim afirmativ duke pranuar marrëveshje për LMP (LEXO TITULLIN)-në e rishikuar para se të vazhdoni të përdorni qasjen në Shërbimet tona. Ju mund të lexoni një kopje aktuale, efektive të kësaj LMP (LEXO TITULLIN) në çdo kohë. LMP (LEXO TITULLIN)-ja e rishikuar do të hyjë në fuqi në kohën e postimit në Shërbim, dhe përdorimi juaj i Shërbimit pas kësaj kohe do të përbëjë pranimin tuaj të LMP (LEXO TITULLIN)-së të rishikuar. Nëse ndonjë ndryshim në këtë LMP (LEXO TITULLIN) nuk është i pranueshëm për ju, atëherë ilaçi juaj i vetëm është të ndaloni përdorimin e Shërbimit. Pavarësisht nga fjalitë e mëparshme të këtij Seksioni 1.3, asnjë rishikim për këtë LMP (LEXO TITULLIN) nuk do të zbatohet për çdo mosmarrëveshje midis jush dhe MONARKU-t që u ngrit para datës efektive të atyre rishikimeve.

 

 

1.4 Konsiderata. MONARKU aktualisht ju ofron mundësinë e përdorimit të Shërbimit falas. Në këmbim të shijimit të kësaj qasje falas, ju pranoni dhe pranoni që MONARKU mund të gjenerojë të ardhura (duke përfshirë, me shembull dhe jo kufizim, përmes shitjes së reklamave dhe sponsorizimeve, dhe sublensimit të përmbajtjes tuaj të përdoruesit), të rrisë vullnetin e mirë ose të rritet ndryshe vlera e MONARKU nga përdorimi juaj i Shërbimit, dhe nuk do të keni të drejtë të merrni pjesë në të ardhura të tilla, vullnet të mirë ose vlera çfarëdo. MONARKU sipas gjykimit të tij përfundimtar mund t’ju ​​ngarkojë tarifa për të hyrë në disa funksione në Shërbim. MONARKU do t’ju ofrojë njoftim paraprak për çdo ndryshim të tillë përpara se ato të hyjnë në fuqi. Edhe nëse ju ngarkojmë një tarifë për përdorimin e Shërbimit, nuk do të keni të drejtë të ndani në të ardhurat që ju ngarkojmë ju ose Përdorues të tjerë ose të ndani në çdo vullnet të mirë ose vlerën e krijuar.

 

1.5 Politika e Privatësisë. Qasja juaj dhe përdorimi i Shërbimit i nënshtrohet gjithashtu Politikës së Intimitetit të MONARKU, e vendosur këtu, termat dhe kushtet e të cilave përfshihen këtu me referencë.

 

1.6 Juridiksioni. Shërbimi kontrollohet dhe operohet nga MONARKU. MONARKU nuk përcakton se materialet në Shërbim janë të përshtatshme, të ligjshme ose të disponueshme për t’u përdorur në ndonjë vend tjetër. Ata që zgjedhin të hyjnë ose të përdorin Shërbimin nga vendet e tjera, e bëjnë këtë me iniciativën e tyre dhe janë përgjegjës për respektimin e ligjeve lokale, nëse dhe në masën që ligjet lokale janë të zbatueshme. Qasja në Shërbim nga juridiksione ku përmbajtja ose praktikat e Shërbimit janë të paligjshme, të paautorizuara ose të penalizuara është rreptësisht e ndaluar.

 

1.7 Shërbime Celulare. Shërbimi do të jetë i arritshëm përmes një telefoni celular, tabletë ose pajisje tjetër wireless (kolektivisht, “Shërbime Mobile”). Mesazhet normale, të dhënat dhe tarifat dhe tarifat e tjera të transportuesit tuaj celular do të zbatohen për përdorimin tuaj të Shërbimeve Celulare. Për më tepër, shkarkimi, instalimi ose përdorimi i disa Shërbimeve Celulare mund të ndalohet ose kufizohet nga transportuesi juaj celular, dhe jo të gjitha Shërbimet Mobile mund të punojnë me të gjithë transportuesit ose pajisjet. Prandaj, ju jeni vetëm përgjegjës për të kontrolluar me transportuesin tuaj celular për të përcaktuar nëse Shërbimet Mobile janë në dispozicion për pajisjen tuaj celular (s), çfarë kufizimesh, nëse ka, mund të jenë të zbatueshme për përdorimin tuaj të Shërbimeve Celulare, dhe sa do të ju kushton Sidoqoftë, e gjithë përdorimi i Shërbimit dhe Shërbimet e Lidhura Mobile duhet të jenë në përputhje me këtë LMP (LEXO TITULLIN).

 

1.8 Kushtet shtesë. MONARKU mund të kërkojë nga ju që të pajtoheni me termat dhe / ose politikat shtesë që ai ju vë në dispozicion kohë pas kohe në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimit (“Kushtet shtesë”), përfshirë Rregullat MONARKU. Përveç ashtu siç shprehet shprehimisht ndryshe në Kushtet shtesë, Kushtet e tilla shtesë përfshihen dhe i nënshtrohen kësaj LMP (LEXO TITULLIN), dhe kjo LMP (LEXO TITULLIN) do të kontrollojë në rast të ndonjë konflikti ose mospërputhjeje me Kushtet shtesë në masën e konfliktit ose mospërputhjes, përveç nëse Kushtet shtesë shfuqizojnë shprehimisht një term në këtë LMP (LEXO TITULLIN).

 

1.9 Rregullat argëtuese jashtë konkursit. Duke u regjistruar, duke hyrë në, duke paraqitur Përmbajtjen e Përdoruesit në lidhje me, ose duke marrë pjesë ndryshe në një konkurs të MONARKU-t ju pranoni që keni lexuar dhe kuptuar, dhe, si kusht për hyrjen tuaj në konkurs, ju pranoni të bindeni nga Rregullat e Konkurrencës për Argëtim MONARKU të vendosura këtu (“Rregullat e përmbajtjes”). Rregullat e konkursit përfshihen në këtë referencë dhe e bëjnë një pjesë të kësaj LMP (LEXO TITULLIN). Për aq sa ekziston një konflikt midis Rregullave të Konkurrencës dhe kësaj LMP (LEXO TITULLIN), Rregullat e Konkurrencës do të qeverisin.

 

 1. UDHZIME T KOMUNITETIT

Përveç çdo kufizimi tjetër të përcaktuar në këtë LMP (LEXO TITULLIN), dhe pa kufizuar ato kufizime, kur përdorni Shërbimin, ju pranoni të mos (dhe mos provoni të ndihmoni ose ndihmoni ndonjë person ose entitet tjetër për të bërë ndonjë nga sa vijon):

 

 1. ndërmarr ndonjë veprim ose Posto ndonjë Përmbajtje të Përdoruesit në kundërshtim me Rregullat MONARKU;

 

 1. fshini, ndryshoni ose bëni kopjet e paautorizuara të çdo përmbajtjeje (qoftë Përmbajtja MONARKU, Përmbajtja e përdoruesit, ose ndryshe) e vënë në dispozicion në ose përmes ndonjë pjese të Shërbimit, duke përjashtuar çdo përmbajtje të përdoruesit që keni postuar (siç përcaktohet në Seksionin 5.1);

 

 1. përpjekje për të deshifruar, dekompiluar, çmontuar ose inxhinier të kundërt cilindo softuer ose kod burimor që përbëhet ose përbën ndonjë pjesë të Shërbimit, përveç në masën që çdo kufizim i tillë është i ndaluar shprehimisht nga ligji në fuqi;

 

 1. marr me qira, qira, hua, rishitje, paligjshmëri, shpërndarje ose transferim tjetër i ndonjë pjese të Shërbimit ose përmbajtjes së tij tek ndonjë palë e tretë;

 

 1. hiqja, shmangja, çaktivizim, dëmtim ose ndërhyni ndryshe në veçoritë që lidhen me sigurinë e ndonjë pjese të Shërbimit, karakteristika që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e çdo përmbajtjeje të arritshme në ndonjë pjesë të Shërbimit, ose karakteristika që zbatojnë kufizimet në përdorimin e ndonjë pjesë e Shërbimit ose çfarëdo përmbajtje në të;

 

 1. fshini çdo njoftim mbi të drejtat e autorit ose të drejtat e pronarit në cilëndo pjesë të Shërbimit;

 

 1. falsifikoni çdo person ose entitet, pretendoni në mënyrë të rreme një lidhje me ndonjë person ose entitet, ose llogari të hyrjes së të tjerëve pa leje, falsifikoni nënshkrimin dixhital të një personi tjetër, keqinterpretoni burimin, identifikoni ose përmbajtjen e informacionit të transmetuar përmes Shërbimit, ose kryeni ndonjë veprimtari tjetër mashtruese ;

 

 1. krijoni një Llogari të re me MONARKU, pa pëlqimin e shprehur me shkrim të MONARKU, nëse MONARKU më parë ka çaktivizuar një Llogari të juajat;

 

 1. kufizojë, dekurajojë ose frenojë cilindo person të përdorë Shërbimin ose të zbulojë informacione personale në lidhje me një person të tretë në Shërbim ose të marrë nga Shërbimi pa pëlqimin e atij personi;

 

 1. përdorni Shërbimin, pa pëlqimin e shprehur me shkrim të MONARKU, për çfarëdo qëllimi tregtar, përfshirë komunikimin ose lehtësimin e ndonjë reklame tregtare ose kërkese ose spamimi;

 

 1. të fitojë qasje të paautorizuar në Shërbim, në llogaritë e përdoruesve të tjerë, emrat ose informacionin personalisht të identifikueshëm, ose në kompjuterët ose faqet e internetit të tjera të lidhura ose të lidhura me Shërbimin;

 

 1. Postoni çdo virus, krimb, spyware ose ndonjë kod tjetër kompjuteri, skedar ose program që mund ose ka për qëllim të çaktivizojë, mbingarkesë, dëmtojë, dëmtojë ose rrëmbejë funksionimin e çdo pajisje kompjuterike, softuerësh ose pajisje telekomunikuese ose ndonjë aspekt tjetër të Shërbimit ose komunikimit. pajisje dhe kompjuterë të lidhur me Shërbimin;

 

 1. hyrjen, rregullimin ose ndërhyrjen ose ndërprerjen e Shërbimit, rrjeteve ose serverëve të lidhur me Shërbimin ose shkel rregulloret, politikat ose procedurat e atyre rrjeteve ose serverëve; ose

 

 1. shkelni çdo ligj apo rregullore federale, shtetërore ose vendore të zbatueshme ose kushtet e kësaj LMP (LEXO TITULLIN).

 

 1. LLOGARITE PERSONALE

 

3.1 Llogaritë. Përderisa gjithmonë mund të shfletoni çdo pjesë të Shërbimit, pa u regjistruar në MONARKU, në mënyrë që të shijoni përfitimet e plota të Shërbimit, duhet të regjistroni një llogari në MONARKU (“Llogari”). Ju gjithashtu mund të regjistroheni dhe të regjistroheni në Shërbim duke përdorur letrat kredenciale nga një Shërbim i Jashtëm i mbështetur (i përcaktuar në Seksionin 8 më poshtë), të tilla si Facebook ose Google. Kur regjistroheni për një llogari, duhet të na jepni disa informacione rreth vetes, siç janë emri dhe adresa e emailit. Ju nuk mund të zgjidhni ose përdorni si një emër përdoruesi të llogarisë që është: (i) një emër i një personi tjetër me qëllimin për të falsifikuar atë person; ose (ii) një emër që i nënshtrohet ndonjë të drejte të cilitdo person, entitet ose organizatë tjetër përveç vetvetes pa autorizimin e duhur.

 

3.2 Siguria e llogarisë. Ju jeni përgjegjës për sigurinë e Llogarisë suaj dhe jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin përmes përdorimit të kredencialeve tuaja. Ju pranoni të njoftoni MONARKU menjëherë në [email protected] nëse dyshoni ose dini ndonjë përdorim të paautorizuar të kredencialeve tuaja të hyrjes ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë në lidhje me llogarinë tuaj. MONARKU nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim (qoftë i drejtpërdrejtë ose i tërthortë) që vjen nga përdorimi i paautorizuar i letrave tuaja kredenciale para se të njoftoni MONARKU për një përdorim të tillë të paautorizuar ose humbje të kredencialeve tuaja. Mund të kërkohen kredenciale të veçanta të hyrjes për të hyrë në Shërbimet e Jashtme.

 

3.3 Saktësia e informacionit. Kur krijoni një llogari, ju do të jepni informacion të vërtetë, të saktë, aktual dhe të plotë sikurse MONARKU e kërkon. Ju do të azhurnoni informacionin e tillë menjëherë, dhe sipas nevojës për ta mbajtur atë aktual dhe të saktë. MONARKU rezervon të drejtën të mos lejojë, anulojë, heqë ose ri-emërojë emra të caktuar të përdoruesve dhe permalink në rrethana të përshtatshme, siç përcaktohet nga MONARKU sipas gjykimit të tij, dhe mund, me ose pa njoftim paraprak dhe pa përgjegjësi ndaj jush, të pezullojë ose përfundojë llogarinë tuaj nëse aktivitetet ndodhin në llogarinë tuaj që, sipas gjykimit të vetëm të MONARKU, mund ose mund të përbënte një shkelje të kësaj LMP (LEXO TITULLIN), të shkaktojë dëm ose dëmtojë Shërbimin, të shkelë ose të shkelë ndonjë të drejtë të palës së tretë, të dëmtojë ose të sjellë nëpërkëmbjen e reputacionit të MONARKU, ose të shkelë ndonjë ligje ose rregullore në fuqi. Nëse mesazhet e dërguara në adresën e postës elektronike që ju ofroni janë kthyer si të palejueshme, atëherë MONARKU mund ta ndërpresë Llogarinë tuaj menjëherë pa njoftuar për ju dhe pa ndonjë përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë palë të tretë.

 

PËRDORIMI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMIT

4.1 licencë. Në varësi të pajtueshmërisë suaj të plotë dhe të vazhdueshme me këtë LMP (LEXO TITULLIN), MONARKU ju jep një të drejtë të revokueshme, jo-ekskluzive, jo të transferueshme, jo të publikueshme, pa të drejtë mbretërore dhe të gjithë botën dhe licencën për: (i) shkarkoni, hyrni dhe përdorni një objekt versioni i kodit të Aplikacionit në çdo pajisje që zotëroni ose kontrolloni; dhe (ii) hyrni dhe përdorni të gjitha pjesët e tjera të Shërbimit, në secilin rast, vetëm për përdorimin tuaj personal. Çdo lloj kodi i palës së tretë që mund të përfshihet në çdo aplikacion APP është i përfshirë nga burimi i hapur ose licenca e palës së tretë, nëse aplikohet. Për një listë të përbërësve me burim të hapur të përfshirë në Aplikacion, ju lutemi referojuni dokumentit që gjendet këtu.

 

4.2 Përmbajtja. Me përjashtim të Përmbajtjes së Përdoruesit (të përcaktuar në Seksionin 5.1), përmbajtja që MONARKU u jep përdoruesve në ose përmes Shërbimit, përfshirë, pa kufizime, çdo regjistrim zanor (dhe veprat muzikore të mishëruara në të), veprat audiovizuale (dhe regjistrimet e tingullit dhe muzikore vepra të mishëruara në të), teksti, grafika, fotografitë, programet kompjuterike dhe karakteristikat interaktive, mbrohen nga të drejtat e autorit ose të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale dhe janë në pronësi të MONARKU ose licencuesve të palëve të treta (kolektivisht, “Përmbajtja MONARKU”). Për më tepër, MONARKU zotëron vetëm të gjitha të drejtat e dizajnit, bazën e të dhënave dhe përpilimin dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale brenda dhe Shërbimit, në secilin rast qoftë të regjistruar ose të paregjistruar, dhe ndonjë vullnet të mirë lidhur me të.

 

4.3 Shenjat. Shenjat e markave MONARKU, markat e shërbimit dhe logot (kolektivisht, Markat tregtare “MONARKU”) të përdorura dhe të shfaqura në Shërbim janë marka tregtare të regjistruara dhe / ose të paregjistruara ose marka shërbimi. Çdo emër tjetër produkti dhe shërbimi të vendosur në cilëndo pjesë të Shërbimit mund të jenë marka tregtare ose marka shërbimi në pronësi të palëve të treta (kolektivisht me Markat e Markave MONARKU, “Markat tregtare”). Përveç kur është e lejuar ndryshe nga ligji, ju nuk mund të përdorni Markat për të zhvlerësuar MONARKU ose palën e tretë në fuqi, produktet ose shërbimet e një palë të tretë, ose në çfarëdo mënyre (duke përdorur gjykim të arsyeshëm tregtar) që mund të dëmtojë çdo vullnet të mirë në Markat. Ju nuk mund të përdorni asnjë Markë Tregtare si pjesë e një lidhjeje ose nga ndonjë faqe në internet pa pëlqimin paraprak me shkrim të MONARKU. E gjithë emri i mirë i krijuar nga përdorimi i ndonjë marke tregtare MONARKU do të jetë e natyrshme vetëm në dobi të MONARKU.

 

4.4 Rezervimi i të drejtave. MONARKU me këtë rezervon të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht në këtë Seksion 4. Prandaj, asgjë në këtë LMP (LEXO TITULLIN) ose në Shërbim nuk do të interpretohet si dhënie për ju, duke nënkuptuar, estoppel ose në të kundërt, ndonjë të drejtë shtesë licence brenda dhe për Shërbimin ose ndonjë Përmbajtje ose Marka MONARKU të vendosura ose të shfaqura në të.

 

4.5 Funksionaliteti. Disa veçori dhe funksione të caktuara mund të jenë të disponueshme vetëm në Uebfaqe ose Aplikacion, por jo të dy. MONARKU, sipas gjykimit të tij, mund të sigurojë funksionalitete si në Uebfaqe ashtu edhe në Aplikacion, dhe mund të çaktivizojë funksionalitete, përkohësisht ose përgjithmonë, në çdo kohë, pa ndonjë përgjegjësi ndaj jush.

 

 1. Përmbajtja e përdoruesit; LICENCA e MONARKU-t; FEEDBACK

 

5.1 Përkufizimi. Ky Seksion 5 rregullon çdo përmbajtje që Përdoruesit ngarkojnë, postojnë ose transmetojnë në Shërbim (kolektivisht, “Post”), përfshirë, pa kufizime, fotografi, tekst, regjistrime zanore, vepra muzikore, ose vepra audiovizuale, dhe çdo vepër tjetër që i nënshtrohet mbrojtje sipas ligjeve të Hong Kongut ose të ndonjë juridiksioni tjetër, përfshirë, pa kufizime, patentë, markë tregtare, sekretet tregtare dhe ligjet e të drejtave të autorit (kolektivisht, “Përmbajtja e përdoruesit”). Përmbajtja e përdoruesit gjithashtu përfshin çdo përmbajtje të pritur ose të arritshme përmes një Shërbimi të Jashtëm që është bërë i arritshëm përmes Shërbimit. Për qartësi, Përmbajtja e Përdoruesit përjashton çdo përmbajtje MONARKU.

 

5.2 Përmbajtja e shqyrtimit. MONARKU nuk paracakton asnjë Përmbajtje të Përdoruesit, por rezervon të drejtën të heqë, të mos lejojë, bllokojë ose fshijë çdo Përmbajtje të Përdoruesit në diskrecionin e tij të vetëm. Për më tepër, MONARKU ka të drejtën – por jo edhe detyrimin – në diskrecionin e tij të vetëm për të hequr, lejuar, bllokuar ose fshirë ndonjë Përmbajtje të Përdoruesit: (i) që MONARKU konsideron të shkelë këtë LMP (LEXO TITULLIN), ligjin në fuqi ose të përbëjë ndryshe përmbajtjen objektive; ose (ii) në përgjigje të ankesave nga Përdoruesit e tjerë, licencuesit ose pronarët e të drejtave të autorit ose agjentët e tyre, me ose pa njoftim dhe pa ndonjë përgjegjësi për ju. Pa i kufizuar fjalitë e mëparshme të këtij Seksioni, MONARKU gjithashtu ka të drejtë – por jo detyrim – të ndërmarrë veprime përmirësuese në lidhje me cilindo përmbajtje objektive të dërguar në Shërbim, siç përshkruhet më plotësisht në Seksionin 5.8 më poshtë. MONARKU rekomandon që të ruani kopje të çdo Përmbajtjeje të Përdoruesit që Postoni në pajisjen tuaj personale ose media të tjera ruajtëse për të siguruar që të keni qasje të përhershme në kopjet e Përmbajtjes së tillë të Përdoruesit.

HERE BELOW

5.3 Pronësia. SUBJEKT I NDONJË TË DREJTE TË PALËS SË TRETË NË ÇDO PËRMBAJTJE EKZISTUESE QË ËSHTË NJË PJESË E PËRMBAJTJES TUAJ TË PËRDORUESIT, JU MBANI PRONËSINË E ÇDO TË DREJTE QË MUND TË KENI NË PËRMBAJTJEN TUAJ TË PËRDORUESIT DHE POSTIMI I PËRMBAJTJES TUAJ TË PËRDORUESIT NUK TRANSFERON PRONËSINË E TË DREJTAVE TUAJA NË 9GAG OSE NDONJË PALË TË TRETË .

5.4 licencë për MONARKU. Me këtë ju jepni MONARKU një licencë të pakufizuar, të caktueshme, të publikueshme, të revokueshme (përveç siç përcaktohet më poshtë), pa leje mbretërore, pa pagesë të paguar plotësisht në të gjithë universin për të riprodhuar, shpërndarë, shfaqur publikisht, komunikuar me publikun, kryerjen e publikut (përfshirë nga mjetet e transmetimeve dixhitale të audios dhe mbi bazën e auditorit përmes tyre, të vihen në dispozicion, të krijojnë vepra derivative nga, të ritransmetohen nga Shërbimet e Jashtme, dhe të shfrytëzohen ndryshe dhe të përdorin, qoftë në një bazë lineare ose të kërkesës (kolektivisht, ” Përdorni ”) të gjithë ose çfarëdo pjese të të gjithë Përmbajtjes së Përdoruesit që ju Postoni me çfarëdo mënyre dhe përmes mediave dhe formateve, të njohura ose të krijuara më tej, për qëllime të: (i) reklamimit, marketingut dhe promovimit të MONARKU, Shërbimit dhe disponueshmërinë e Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit në Shërbim; (ii) shfaqjen dhe ndarjen e Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit me Përdoruesit e tjerë të Shërbimit; (iii) sigurimin e Shërbimit siç është autorizuar nga kjo LMP (LEXO TITULLIN); (iv) riprodhimin dhe shpërndarjen e Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit në mallrat e ofruara falas ose me tarifë; dhe (v) publikimi i palëve të treta për të përdorur përmbajtjen tuaj të përdoruesit ashtu si MONARKU konsideron të përshtatshme në diskrecionin e tij, duke përfshirë, me shembull dhe jo kufizim, për të reklamuar, tregtuar dhe promovuar produkte, mallra ose shërbime të palëve të treta (qoftë në ose jashtë kontekstit) dhe disponueshmërinë e Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit siç është bërë e disponueshme nga palë të treta. Për shmangien e dyshimit, të drejtat e dhëna në fjalitë e mëparshme të këtij Seksioni përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, të drejtën për: (A) të riprodhojnë vepra audiovizuale (dhe çdo regjistrim zanor dhe vepra muzikore të mishëruar në të), regjistrime të tingullit (dhe çdo vepër muzikore e mishëruar në të), dhe vepra muzikore; (B) shfaq publikisht vepra audiovizuale; (C) të kryejë dhe të komunikojë publikisht me vepra audiovizuale publike (dhe çdo regjistrim zanor dhe vepra muzikore të mishëruar në të), regjistrime zanore (dhe çdo vepër muzikore të mishëruar në të) dhe vepra muzikore; dhe (D) palët e treta jopublike për të bërë të gjitha sa më sipër me Përmbajtjen tuaj të Përdoruesit mbi një bazë pa mbretëri. Ju e pranoni dhe jeni dakord se nuk keni të drejtë të paguani nga MONARKU, dhe zyrtarë të tjerë të MONARKU, ose ndonjë palë tjetër e tretë për Përdorimet e Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit siç autorizohet në këtë LMP (LEXO TITULLIN). Pas çdo përfundimi të licencave të përcaktuara në këtë Seksion, MONARKU mund të bëjë dhe të mbajë kopjet arkivore të Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit në një mënyrë të përputhshme me praktikat e MONARKU në lidhje me ruajtjen e të dhënave dhe kopjen rezervë. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër në këtë LMP (LEXO TITULLIN), licencat e dhëna në këtë Seksion 5.4 janë të përhershme dhe të pakthyeshme në lidhje me cilindo nga Përmbajtjen e Përdoruesit tuaj që MONARKU sanksionon palët e treta para datës efektive të përfundimit të lejes suaj të licencës në lidhje me çdo artikull të Përmbajtjes suaj të Përdoruesit siç përcaktohet më poshtë. Kjo do të thotë që, përmbajtja që ju Postoni në Shërbim mund të jetojë në internet në përgjithësi, dhe ju duhet të mendoni me kujdes para se të postoni çdo përmbajtje të përdoruesit në Shërbim.

 

5.5 Ju duhet të keni të drejta për përmbajtjen që ju postoni; Disa nga përfaqësimet dhe garancitë tuaja. Ju nuk duhet të postoni asnjë përmbajtje të përdoruesit nëse nuk jeni pronar ose nuk jeni plotësisht i autorizuar të jepni të drejta në të gjitha elementet e Përmbajtjes së Përdoruesit që keni ndërmend të Postoni. Përveç kësaj, nëse zotëroni vetëm të drejtat në dhe për një regjistrim të zërit, por jo edhe për veprat themelore muzikore të mishëruara në regjistrime të tilla zanore, atëherë nuk duhet të postoni asnjë vepër audiovizuale që përmban regjistrime të tilla zanore, përveç nëse i keni të gjitha të drejtat, autorizimet e nevojshme dhe lejet në lidhje me vepra të tilla muzikore të ngulitura që ju japin të drejta të mjaftueshme për të dhënë licencat për MONARKU nën këtë LMP (LEXO TITULLIN). Ju përfaqësoni dhe garantoni që: (i) ju zotëroni përmbajtjen e përdoruesit të postuar nga ju ose në të kundërt keni të gjitha të drejtat e nevojshme për të dhënë licencën e përcaktuar në këtë LMP (LEXO TITULLIN); (ii) Postimi dhe Përdorimi i Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit nuk shkel të drejtat e intimitetit, të drejtat e publicitetit, të drejtat e autorit, të drejtat e markës tregtare, të drejtat e patentave, të drejtat e sekretit tregtar, të drejtat e kontratës ose të drejtat e tjera të secilës palë, duke përfshirë, por nuk kufizohen vetëm në , të drejtat e çdo personi të dukshëm në cilëndo nga Përmbajtja juaj e Përdoruesit; (iii) Postimi i Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit nuk do të kërkojë nga ne të marrim ndonjë licencë të mëtejshme nga ose të paguajmë ndonjë honorar, tarifë, kompensim ose shuma të tjera ose t’i japim ndonjë atribut ndonjë palë të tretë; dhe (iv) Postimi i përmbajtjes tuaj të përdoruesit nuk rezulton në prishje të kontratës midis jush dhe një palë e tretë. Ju pranoni të paguani të gjitha paratë për shkak të çdo personi që vjen nga Postimi i Përmbajtjes së Përdoruesit tuaj, përfshirë edhe nga ushtrimi i licencës së MONARKU, i përcaktuar në Seksionin 5.4.

5.6 Të drejtat e auditorit. Të gjitha të drejtat që ju jepni në këtë LMP (LEXO TITULLIN) sigurohen mbi bazën e audiencës, duke nënkuptuar se pronarët ose operatorët e Shërbimeve të Jashtme ose zyrtarët e palës së tretë të MONARKU nuk do të kenë ndonjë përgjegjësi të veçantë për ju ose ndonjë palë tjetër të tretë për Përmbajtja e përdoruesit Postuar ose përdorur në Shërbime të tilla të Jashtme ose nga persona të tjerë të palëve të treta përmes Shërbimit.

 

5.7 Heqja dorë nga të drejtat ndaj përmbajtjes së përdoruesit. Duke Postuar Përmbajtjen e Përdoruesit, ju hiqni dorë nga të drejtat për inspektim paraprak ose aprovim të ndonjë marketingu ose materiali promovues në lidhje me Përmbajtjen e tillë të Përdoruesit. Ju gjithashtu hiqni dorë nga të gjitha të drejtat e intimitetit, publicitetit ose të drejtat e tjera të një natyre të ngjashme në lidhje me Përmbajtjen tuaj të Përdoruesit, ose ndonjë pjesë të tyre. Në masën që ndonjë e drejtë morale të mos jetë e transferueshme ose e mundshme, ju me këtë nuk pranoni të pranoni kurrë të kërkoni të gjitha të drejtat morale, ose të mbështesni, mirëmbani ose lejoni çdo veprim bazuar në të drejtat morale që mund të keni në lidhje me ndonjë Përmbajtja e përdoruesit që ju postoni.

 

5.8 Mosfidencialiteti. Ju nuk duhet të Postoni asnjë Përmbajtje të Përdoruesit në ose përmes Shërbimit ose t’i transmetojë MONARKU ndonjë Përmbajtje të Përdoruesit që konsideroni të jetë konfidenciale ose e pronarit. Anydo përmbajtje e përdoruesit e postuar nga ju ose e transmetuar ndryshe në MONARKU do të konsiderohet jo konfidenciale dhe jo-pronësore, dhe do të trajtohet si e tillë nga MONARKU, dhe mund të përdoret nga MONARKU në përputhje me këtë LMP (LEXO TITULLIN) pa paralajmërim për ju dhe pa ndonjë përgjegjësi ndaj MONARKU .

 

5.9 Përmbajtja objektive. Ju nuk ju lejohet dhe nuk pranoni të postoni asnjë përmbajtje të përdoruesit që është ose mund të interpretohet të jetë, pasi MONARKU mund të përcaktojë në diskrecionin e tij të vetëm, (i) abuziv, ngacmues, shpifës, ngacmues, të dëmshëm, të urrejtur, të pasaktë, shkelje, shpifëse, kundërshtuese, e pahijshme, fyese, pornografike, tronditëse, kërcënuese, e kundërligjshme, e dhunshme, vulgare ose në kundërshtim me ligjet në fuqi; ose (ii) promovimi i çdo produkti, i mirë ose shërbimi, ose fanatizmi, diskriminimi, urrejtja, intoleranca, racizmi ose nxitja e dhunës ((i) dhe (ii) kolektivisht, “Përmbajtje objektive”). Postimi i çdo përmbajtje të diskutueshme mund t’ju nënshtrohet pretendimeve të palëve të treta dhe asnjë prej të drejtave të dhëna për ju në këtë LMP (LEXO TITULLIN) nuk mund të ngrihet si mbrojtje kundër çdo pretendimi të palëve të treta që lindin nga Postimi juaj i përmbajtjes objektive. Ju gjithashtu pranoni të mos përdorni Shërbimin për qëllime të paligjshme ose të paligjshme. Nëse hasni ndonjë përmbajtje të diskutueshme në Shërbim, atëherë ju lutem dërgoni me email MONARKU në [email protected] Ju e pranoni dhe pranoni që MONARKU ju siguron mundësinë për të raportuar përmbajtjen e pa diskutueshme si mirësjellje, dhe MONARKU nuk ka asnjë detyrim të heqë ose të ndërmarrë ndonjë veprim tjetër në lidhje me çdo përmbajtje të diskutueshme në Shërbimin që ju raportoni tek MONARKU. Sidoqoftë, MONARKU në diskrecionin e vet mund të ndërmarrë ndonjë veprim që ai i konsideron të domosdoshëm dhe / ose të përshtatshëm kundër çdo Përdoruesi që Poston përmbajtjen objektive, duke përfshirë, pa kufizime, paralajmërimin e Përdoruesit, duke pezulluar ose përfunduar Llogarinë e Përdoruesit, duke hequr disa ose të gjithë përdoruesit e përdoruesit Përmbajtja dhe / ose raportimi i përdoruesit tek autoritetet e zbatimit të ligjit, direkt ose indirekt. Duke hyrë dhe përdorur Shërbimin, ju e pranoni dhe pranoni që mund të jeni të ekspozuar ndaj përmbajtjes objektive.

 

5.10 Pa përgjegjësi. Për shmangien e dyshimit, MONARKU nuk do të jetë përgjegjës për çdo përdorim ose keqpërdorim të Përmbajtjes së Përdoruesit nga ndonjë përdorues ose ndonjë person i autorizuar nga palë e tretë, pavarësisht nëse rrjedh nga një shkelje e kësaj LMP (LEXO TITULLIN) ose ndonjë marrëveshje tjetër e lidhur midis një përdoruesi ose një palë të tretë dhe MONARKU.

 

5.11 Udhëzimet e miratimit të FTC. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër në këtë LMP (LEXO TITULLIN), ju përfaqësoni dhe garantoni se do të respektoni të gjitha ligjet dhe rregulloret në lidhje me miratimet ose dëshmitë e bëra nga ju në çdo Përmbajtje të Përdoruesit, përfshirë këtu që ju (i) do të bëni vetëm deklarata të sakta që përfaqësojnë përvojën tuaj origjinale me çdo produkt, i mirë ose shërbim dhe (ii) të bëjë të gjitha zbulimet e kërkuara në përputhje me udhëzimet e Komisionit Federal të Tregtisë (“FTC”) në lidhje me përdorimin e miratimeve dhe Testimonials në Reklamim, pasi udhëzues të tillë mund të ndryshohen nga koha në kohë nga FTC. Ndiqni këtë lidhje për informacione të mëtejshme në lidhje me udhëzimet e FTC:

5.12. Nëse vendosni të ofroni MONARKU me kontribut ose sugjerime në lidhje me problemet me ndryshimet ose përmirësimet e Shërbimit (“feedback”), atëherë ju jepet me këtë qëllim MONARKU një të drejtë të përhershme, të pakthyeshme, jo-ekskluzive, plotësisht të paguar dhe pa mbretëri. për të përdorur dhe shfrytëzuar reagimin në çfarëdo mënyre dhe për çfarëdo qëllimi pa asnjë kufizim, kredi, atribut ose tarifë për shkak të jush.

5.13 Angazhimi me përmbajtjen e përdoruesit dhe përdoruesit e tjerë. Angazhimi i përdoruesit me Përmbajtjen e Përdoruesit dhe Përdoruesit e tjerë përmes Shërbimit (p.sh., “pëlqimi”, “komentimi”, “ndarja”, “etiketimi”, “mesazhi” ose “renditja”) ose ndonjë Shërbim i Jashtëm për të cilin ne ofrojmë “ndarje” funksionaliteti do të gjurmohet dhe regjistrohet nga MONARKU. Ju pranoni këtë pëlqim për monitorimin e këtij aktiviteti në Shërbim.

 

 1. KUSHTET E P GRGJITHSHME të Pagimit

 

6.1 Tarifat. Disa veçori të Shërbimit mund t’ju kërkojnë të paguani tarifa, siç është blerja e MONARKU Pro në Aplikacion. Para se të paguani ndonjë tarifë, do të keni një mundësi për të rishikuar dhe pranuar tarifat që do t’ju ngarkohen. Të gjitha tarifat janë në dollarë amerikanë, përveç nëse përcaktohet ndryshe dhe janë të pakthyeshme, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji.

 

6.2 Pricemimi. MONARKU rezervon të drejtën të përcaktojë çmimet për çdo tipar të paguar të Shërbimit. MONARKU mund të ndryshojë tarifat për çdo tipar të Shërbimit, përfshirë tarifa shtesë ose tarifa, nëse MONARKU ju jep njoftim paraprak për ndryshime përpara se të aplikojnë. MONARKU, sipas gjykimit të tij, mund të bëjë oferta promovuese me karakteristika të ndryshme dhe çmime të ndryshme për çdo Përdorues. Këto oferta promovuese, përveç nëse ju janë bërë, nuk do të zbatohen për ofertën tuaj ose këtë LMP (LEXO TITULLIN).

 

6.3 Autorizimi. Ju autorizoni MONARKU të paguani të gjitha shumat për urdhërat që bëni dhe çfarëdo niveli të Shërbimit që ju zgjidhni në mënyrën e pagesës të specifikuar në llogarinë tuaj ose në App Store të Palëve të treta në fuqi, të tilla si Apple App Store ose Google Play. Nëse paguani ndonjë tarifë me një kartë krediti, MONARKU mund të kërkojë para-autorizimin e llogarisë suaj të kartës së kreditit para blerjes tuaj për të verifikuar nëse karta e kreditit është e vlefshme dhe ka fondet e nevojshme ose kredinë në dispozicion për të mbuluar blerjen tuaj.

 

 1. MERKANDISE

 

7.1 Merchandise. Ne mund të ofrojmë mallra, produkte fizike ose dixhitale ose shërbime (kolektivisht, “Merchandise”) për shitje në Uebfaqe. Mimi për Merchandise do të shfaqet në pikën e blerjes. Ju do të jeni përgjegjës për pagimin e çdo Merchandise të blerë nga ju, si dhe çdo kosto transporti, taksat ose tarifat e tjera të lidhura me Merchandise. Ne rezervojmë të drejtën, me ose pa njoftim paraprak, për të kufizuar sasinë në dispozicion ose të ndërpresë çdo Merchandise të shitur ose ofruar për shitje.

 

7.2 Valuta. Të gjitha tarifat dhe pagesa për Merchandise do të bëhen në dollarë amerikanë përveç nëse specifikohet ndryshe. Shlyerjet e këmbimit të valutave dhe tarifat e transaksioneve të huaja bazohen në marrëveshjen tuaj me kartën tuaj të kreditit, kartën e debitit ose ofruesin tjetër të metodës së pagesës.

 

7.3 urdhra. Të gjitha blerjet e mallrave të bëra përmes Shërbimit do të konfirmohen me një e-mail të dërguar në adresën e postës elektronike të lidhur me llogarinë tuaj të përdoruesit ose adresën e postës elektronike të dhënë në kohën e blerjes. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me ndonjë konfirmim të blerjes që merrni, ju lutemi drejtoni pyetjet tuaja në [email protected] Blerja e Tregtisë nga çdo Shërbim i Jashtëm do të qeveriset nga kushtet e Shërbimeve të tilla të Jashtme dhe ju jeni përgjegjës për të siguruar që ju të lexoni, kuptoni dhe pajtoni me kushtet e çdo Shërbimi të Jashtëm të përdorur nga ju për të blerë ndonjë Merchandise.

 

7.4 Dërgesa. Ne do të organizojmë për dërgesën e mallrave të shitura nga ne për ju në adresën e përcaktuar në çdo informacion për porosinë që ju na jepni. Ju lutemi kontrolloni faqet e rendit individual për opsione specifike të shpërndarjes. Aktualisht nuk mund të dërgojmë Mallra në Krime, Kubë, Iran, Irak, Siri dhe Korenë e Veriut. Zbritjet e kodit të promovimit nuk zbatohen për tarifat e transportit.

 

7.5 Titulli dhe rreziku i humbjes. Titulli dhe rreziku i humbjes në Merchandise që blini do t’ju kalojë juve pas dorëzimit të Mallrave, por blerja e Merchandise nuk do të transferojë ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale në çdo Merchandise përveç nëse përmendet specifikisht.

 

7.6 Metodat e Pagesës. Blerjet e mallrave të bëra përmes MONARKU mund të bëhen vetëm duke përdorur një mekanizëm të aprovuar pagese (p.sh., karta debiti dhe krediti). Ne përdorim një ose më shumë palë të treta për të përpunuar pagesa për porosi, të tilla si, me shembull dhe jo kufizime, pagesa Apple, PayPal, Stripe dhe Shopify Pagesa. (“Procesorët e pagesave”). Procesorët e pagesave mund t’ju kërkojnë që të pajtoheni me kushtet e tyre. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë problem apo mosmarrëveshje që mund të keni me të tillë procesorë pagese. Ju autorizoni MONARKU dhe Procesorët tanë të Pagesave për të ngarkuar të gjitha shumat për blerjet që bëni në Uebfaqe. Feesdo tarifë e përpunimit ose e transaksionit tjetër, qoftë e imponuar nga një bankë lëshuese e një karte krediti ose nga një procesues pagese i përfshirë në përpunimin e një transaksioni pagese, janë përgjegjësia e vetme e Përdoruesit, siç përcaktohet nga Procesori i Pagesave. Ju duhet të jeni të autorizuar të përdorni mënyrën e pagesës të përdorur për të bërë blerje përmes Shërbimit. MONARKU mund të kërkojë para-autorizimin e kartës tuaj të kreditit përpara se një blerje ose tarifë për të verifikuar kartën e kreditit është e vlefshme dhe / ose ka fondet e nevojshme ose kredinë në dispozicion për të mbuluar blerjen tuaj. Këto autorizime paraprake do të zvogëlojnë bilancin tuaj të disponueshëm nga shuma e autorizimit deri sa të lëshohet ose barazohet me tarifën aktuale. Tarifat për Merchandise ndodhin brenda një kohe të arsyeshme të transaksionit ose menjëherë pas kësaj, dhe MONARKU rezervon të drejtën për të grumbulluar shumë tarifa së bashku në një transaksion ku akuza të tilla të shumta ndodhin në afërsi të njëri-tjetrit. Ky grumbullim do të ndihmojë në uljen e tarifave të transaksionit të kartave të kreditit të MONARKU dhe do të na mundësojë që të vazhdojmë ta ofrojmë Shërbimin falas.

 

7.7 Taksat. Kur jeni blerës i Tregtisë, ju jeni përgjegjës vetëm për pagimin e taksave dhe tarifave që rrjedhin nga një transaksion i tillë. Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani të padëmtuar MONARKU nga çdo pretendim i ndonjë autoriteti tatimor që rrjedh nga blerja juaj e Merchandise në ose përmes Shërbimit.

7.8 Rimbursime dhe Shkëmbime. T ALL GJITHA SHITJET E MERKANDISE NGA SH SERVRBIMI (POR NUK E NEVOJSHME NGA SHICRBIMET E JASHTME) JAN F P FRFUNDIMTARE, dhe MONARKU nuk ofron rimbursime për asnjë mall të blerë. Nëse Merchandise që keni blerë është e gabuar, e dëmtuar ose e dëmtuar, atëherë në mënyrë që të keni të drejtë të shkëmbeni Merchandise, duhet të paraqisni një kërkesë tek ne duke dërguar një email në [email protected] brenda katër javësh nga data e marrjes së tregtia. Nëse nuk e merrni Merchandise tuaj të blerë dhe besoni se ajo ishte e humbur në tranzit, atëherë në mënyrë që të keni të drejtë të merrni zëvendësim Merchandise, duhet të paraqisni një kërkesë tek ne duke dërguar një email në [email protected] brenda katër javësh nga llogaritja e data e dorëzimit MONARKU nuk është i detyruar t’ju ofrojë ndonjë shkëmbim ose mall zëvendësimi nëse nuk i përmbushni kërkesat e kohës të përcaktuara në këtë Seksion 7.8.

 

7.9 Anulimi i Pagesave dhe Blerjeve. Pagesat dhe blerjet nuk mund të anulohen nga Përdoruesi, përveç nëse kërkohet me ligj. Sidoqoftë, MONARKU rezervon të drejtën të refuzojë ose përfundojë çdo blerje ose përpjekje blerjeje në çdo kohë sipas gjykimit të tij. Ju e kuptoni dhe jeni dakord që nëse autorizoni një transaksion pagese me kartën tuaj të kreditit, kartën e debitit ose metodën tjetër të pagesës, por tarifa juaj refuzohet për ndonjë arsye, mund të ketë një mbajtje në përdorimin tuaj të kësaj shume të transaksionit për disa ditë.

 

7.10 Tarifat e diskutuara. P NOTRGJIGJE NDONJ PRO DISPOZITTHER TTHER TJERA T TH K EUT, LMP (LEXO TITULLIN), JU PREERBASHKT T TO NDRNI NDONJIS DISPUTE PARDR KUJDES SHKURT TOR N TO LLOGARIN OR TUAJ ose KUJDESIN E KREDITS P FORR SHURRBIME PROR SH THERBIMIN (POR NUK ANSHT SHICRBIMET E JASHTME) P WR SHUM DUHIN T BE PRANOHET DHE KUJDESI I DYT DO T BE PRFUNDOJME DHE NUK T NNTOHET SFIDA

 

 

 

 1. SHICRBIMET E JASHTME

 

Shërbimi mund të përmbajë lidhje ose aftësi për të shkëmbyer informacione me uebfaqe dhe shërbime të palëve të treta (“Shërbime të jashtme”), përfshirë përmes veçorive që ju lejojnë të lidhni llogarinë tuaj në MONARKU me një llogari në një Shërbim të Jashtëm, të tilla si Facebook dhe Google . MONARKU nuk miraton asnjë Shërbim të Jashtëm ose përmbajtjen e vënë në dispozicion në Shërbime të tilla të Jashtme. Të gjitha Shërbimet e Jashtme dhe çdo përmbajtje në to zhvillohet dhe sigurohet nga të tjerët. Ju duhet të kontaktoni administratorin e faqes ose administratorin e faqes për ato Shërbime të Jashtme nëse keni ndonjë shqetësim në lidhje me një përmbajtje të tillë të vendosur në Shërbime të tilla të Jashtme. MONARKU nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë Shërbimi të Jashtëm dhe nuk bën asnjë përfaqësim në lidhje me përmbajtjen ose saktësinë e materialeve në Shërbime të tilla të Jashtme. Ju duhet të merrni masa paraprake kur shkarkoni skedarë nga të gjitha faqet e internetit për të mbrojtur kompjuterin tuaj dhe pajisjet mobile nga viruset dhe programet e tjera shkatërruese. Nëse vendosni të përdorni ndonjë Shërbim të Jashtëm, blini ndonjë përmbajtje nga Shërbimet e Jashtme ose të regjistroheni në shërbimet e ofruara nga Shërbimi i tillë i Jashtëm, atëherë ju e bëni këtë në rrezikun tuaj. Ju pranoni që MONARKU nuk do të ketë përgjegjësi ndaj jush që buron nga përdorimi, angazhimi, ekspozimi ose ndërveprimi me ndonjë Shërbim të Jashtëm.

 

 

 

 1. KUSHTI DHE TERMINIMI

 

9.1 Afati Ndërsa midis jush dhe MONARKU, afati i kësaj LMP (LEXO TITULLIN) fillon që nga përdorimi juaj i parë i Shërbimit dhe vazhdon deri në përfundimin e kësaj LMP (LEXO TITULLIN) nga ju ose MONARKU.

 

9.2 Përfundimi. Ju mund ta ndërpresni këtë LMP (LEXO TITULLIN) duke dërguar një njoftim me shkrim në MONARKU në [email protected], duke fshirë llogarinë tuaj, duke fshirë Aplikacionin nga pajisjet tuaja mobile dhe duke përfunduar të gjitha përdorimet e tjera të Shërbimit. Nëse dëshironi të fshini ndonjë prej Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit nga Shërbimi, atëherë mund të kërkoni që MONARKU ta bëjë këtë për ju duke kontaktuar MONARKU në [email protected] MONARKU do të fshijë përmbajtjen tuaj të përdoruesit brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës tuaj. Pavarësisht nga fjalia e mëparshme, revokimi i ndonjë granti licence nga ju në MONARKU nuk do të jetë efektiv deri në 60 ditë pas marrjes së njoftimit të tillë të revokimit nga MONARKU; me kusht, megjithatë, që granti juaj i licencës për MONARKU për Përmbajtjen tuaj të Përdoruesit do të jetë i pakthyeshëm në lidhje me kopjet rezervë të bëra nga Përmbajtja juaj e përdoruesit në rrjedhën e zakonshme të biznesit. MONARKU rezervon të drejtën, në diskrecionin e vet, të kufizojë, pezullojë ose përfundojë këtë LMP (LEXO TITULLIN) dhe hyrjen tuaj për të gjithë ose ndonjë pjesë të Shërbimit në çdo kohë pa njoftim paraprak ose përgjegjësi nëse shkelni ndonjë dispozitë të kësaj LMP (LEXO TITULLIN) ose shkelni të drejtat e çdo pronar i të drejtës së autorit të palës së tretë. MONARKU mund të përfundojë më tej këtë LMP (LEXO TITULLIN) menjëherë për ndonjë arsye tjetër me ose pa njoftim për ju, duke përdorur adresën e emailit të lidhur me letrat kredenciale të llogarisë tuaj. MONARKU rezervon të drejtën të ndryshojë, pezullojë ose ndërpresë të gjithë ose ndonjë pjesë të Shërbimit në çdo kohë pa ndonjë njoftim ose përgjegjësi paraprake.

 

9.3 Mbijetesa. Seksionet 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15.1, dhe të gjitha termat e përcaktuara të përdorura në të do të mbijetojnë përfundimin e kësaj LMP (LEXO TITULLIN) pafundësisht.

 

 1. NJOFTIMI DHE PROCEDURA P FORR T M BNI KLASA T OF PRANIMIT T OR PRONS APO T TJERA INFLEKTUALE T PRO PRONS Intelektuale

 

10.1 Respektimi i të drejtave të palëve të treta. MONARKU respekton pronën intelektuale të të tjerëve dhe e merr shumë seriozisht mbrojtjen e pronësisë intelektuale, dhe MONARKU u kërkon përdoruesve të bëjnë të njëjtën gjë. Aktiviteti shkelës nuk do të tolerohet në ose përmes Shërbimit.

 

10.2 Përsëritni politikën e shkeljes. Politika e pronësisë intelektuale e MONARKU është: (i) të heqë ose çaktivizojë qasjen në materialin që MONARKU beson në mirëbesim, me njoftimin e një pronari të pronës intelektuale ose agjentit të tij ose të saj, po cenon pronën intelektuale të një pale të tretë duke u bërë në dispozicion përmes Shërbimi; dhe (ii) hiqni çdo Përmbajtje të Përdoruesit të ngarkuar në Shërbim nga “shkelës të përsëritur”. MONARKU konsideron një “shkelës të përsëritur” si çdo Përdorues që ka Postuar Përmbajtjen e Përdoruesit dhe për të cilin MONARKU ka marrë më shumë se tre njoftime të mbajtjes në përputhje me dispozitat e 17 USC 12 512 në lidhje me Përmbajtjen e tillë të Përdoruesit. MONARKU ka diskrecion, megjithatë, të përfundojë llogarinë e çdo përdoruesi pas marrjes së një njoftimi të vetëm për shkeljen e pretenduar ose pas përcaktimit të vetë MONARKU.

 

10.3 Procedura e raportimit të shkeljes së pretenduar. Nëse besoni se çdo përmbajtje e vënë në dispozicion në ose përmes Shërbimit është përdorur ose shfrytëzuar në atë mënyrë që shkel një të drejtë të pronësisë intelektuale që ju posedoni ose kontrolloni, atëherë ju lutemi dërgoni menjëherë një “Njoftim për Shkelje të Pohuar” që përmban informacionin e mëposhtëm për të caktuar. Agjenti i identifikuar më poshtë. Njoftimi juaj për shkelje të pretenduar mund të ndahet nga MONARKU me Përdoruesin që pretendohet se ka shkelur një të drejtë që ju posedoni ose kontrolloni, dhe ju pranoni që MONARKU të bëjë një deklarim të tillë. Komunikimi juaj duhet të përfshijë në mënyrë thelbësore sa vijon:

 

 1. Një nënshkrim fizik ose elektronik i një personi të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të punës (ve) që është / janë pretenduar se janë shkelur;

 

 1. Identifikimi i punimeve ose materialeve që janë shkelur, ose, nëse punimet e shumta janë të mbuluara nga një njoftim i vetëm, atëherë një listë përfaqësuese e punimeve të tilla;

 

 1. Identifikimi i materialit specifik për të cilin pretendohet se është duke shkelur ose që është subjekt i veprimtarisë shkelëse dhe që do të hiqet ose hyrja në të cilën do të aftësohet, dhe informacioni i arsyeshëm i mjaftueshëm për të lejuar MONARKU për të gjetur materialin;

 

 1. Informacione të arsyeshme të mjaftueshme për të lejuar MONARKU të lidhen me ju, të tilla si një adresë, numër telefoni dhe, nëse është e mundur, me një adresë elektronike poste në të cilën mund të kontaktoheni;

 

 1. Një deklaratë që ju keni një besim të mirë se përdorimi i materialit në mënyrën e ankimit nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtave të autorit, agjenti i tij ose ligji; dhe

 

 1. Një deklaratë që informacioni në njoftim është i saktë, dhe nën dënimin e shkatërrimit, se jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur.

 

Ju duhet të këshilloheni me avokatin tuaj dhe / ose shihni 17 U.S.C. 12 512 ose ligje të tjera të zbatueshme për të konfirmuar detyrimet tuaja për të dhënë një njoftim të vlefshëm të shkeljes së pretenduar.

 

10.4 Informacioni i Kontaktit me Agjentin e caktuar. Agjenti i caktuar i MONARKU për marrjen e njoftimeve për shkelje të pretenduar (“Agjenti i caktuar”) mund të kontaktohet në:

 

Përmes Dorëzimit Online:

 

https://www.surveymonkey.com/r/GQ83JXB

 

Nëpërmjet e-mail:

 

[email protected]

 

Me Postë Ndërkombëtare:

 

MONARKU

16 / F, King Palace Plaza,

52A Rruga Sha Tsui,

Tsuen Wan,

Hong Kong

Attn: Departamenti i të drejtave të autorit

 

10.5 Njoftim kundër. Nëse merrni një njoftim nga MONARKU që materiali i vënë në dispozicion nga ju në ose përmes Shërbimit ka qenë subjekt i një Njoftimi për Shkelje të Pohuar, atëherë do të keni të drejtë të siguroni MONARKU me atë që quhet “Njoftim kundër”. efektive, një Njoftim kundër duhet të jetë me shkrim, i ofrohet Agjentit të caktuar MONARKU përmes një prej metodave të identifikuara në Seksionin 10.4 dhe të përfshijë në thelb informacionin e mëposhtëm:

 

 1. Një nënshkrim fizik ose elektronik i pajtimtarit;

 

 1. Identifikimi i materialit që është hequr ose në të cilin aksesi është çaktivizuar dhe vendndodhja në të cilën u shfaq materiali para se të hiqej ose qasja në të ishte çaktivizuar;

 

 1. Një deklaratë nën dënimin e shkatërrimit që pajtimtari ka një besim të mirë se materiali është hequr ose çaktivizuar si rezultat i gabimit ose keqidentifikimit të materialit që do të hiqet ose çaktivizohet; dhe

 

 1. Emrin, adresën dhe numrin e telefonit të pajtimtarit dhe një deklaratë që pajtimtari pajtohet me juridiksionin e Gjykatës Federale të Rrethit për rrethin gjyqësor në të cilin ndodhet adresa, ose nëse adresa e pajtimtarit është jashtë Shteteve të Bashkuara, atëherë për çdo gjyqësor rrethi në të cilin mund të gjendet MONARKU, dhe se pajtimtari do të pranojë shërbimin e procesit nga personi i cili ka dhënë njoftimin sipas nenit 10.3 më lart ose nga një agjent i një personi të tillë.

 

Një palë që paraqet një Njoftim kundër duhet të konsultohet me një avokat ose të shohë 17 U.S.C. 512 or ose ligje të tjera të zbatueshme për të konfirmuar detyrimet e palës për të siguruar një kundër-njoftim të vlefshëm sipas Ligjit për të drejtat e autorit.

 

10.6 Ripostrimi i përmbajtjes që i nënshtrohet një njoftimi kundër. Nëse paraqisni një Njoftim kundër Kundër MONARKU si përgjigje ndaj një Njoftimi për Shkelje të Pohuar, atëherë MONARKU do të sigurojë menjëherë personin që ka siguruar Njoftimin e Shkeljes së Pretenduar me një kopje të Kontrollit të Kundërvajtjes tuaj dhe të informojë atë person që MONARKU do të zëvendësojë Përmbajtjen e hequr të Përdoruesit ose pushoni paaftësimin e hyrjes në të brenda 10 ditëve të punës, dhe MONARKU do të zëvendësojë Përmbajtjen e hequr të Përdoruesit dhe do të ndalojë çaktivizimin e qasjes në të jo më pak se 10, as më shumë se 14, ditë pune pas marrjes së njoftimit kundër, përveç nëse Agjenti i caktuar i MONARKU merr njoftim nga pala që ka paraqitur Njoftimin për shkelje të pretenduar se një person i tillë ka bërë një veprim duke kërkuar një urdhër gjykate për të kufizuar përdoruesin të angazhohet në veprimtari shkelëse në lidhje me materialin në sistemin ose rrjetin MONARKU.

 

10.7 Njoftime të rreme për shkelje të pretenduar ose njoftime kundër. Akti i Mbrojtjes së të Drejtave të Bashkuara parashikon që: çdo person që me vetëdije mashtron materialisht në bazë të [Seksionit 512 të Ligjit për të drejtat e autorit (17 USC 12 512)] (1) që materiali ose aktiviteti është duke shkelur, ose (2) që materiali ose aktiviteti është hequr ose me aftësi të kufizuara nga gabimi ose keqidentifikimi, do të jetë përgjegjës për dëmet, përfshirë kostot dhe tarifat e avokatëve, të shkaktuar nga shkelësi i pretenduar, nga ndonjë pronar i të drejtës së autorit ose i licencuari i autorizuar i pronarit të të drejtave të autorit, ose nga një ofrues i shërbimit, i cili është dëmtuar nga një keqpërfaqësim i tillë, si rezultati i MONARKU duke u mbështetur në një keqpërfaqësim të tillë në heqjen ose çaktivizimin e hyrjes në material ose aktivitet që pretendohet se po shkel, ose në zëvendësimin e materialit të hequr ose pushimin për të çaktivizuar hyrjen në të.

 

17 U.S.C. 12 512 (f).

 

MONARKU rezervon të drejtën të kërkojë dëmtime nga çdo palë që paraqet një njoftim për shkelje të pretenduar ose kundër-njoftim në kundërshtim me ligjin në fuqi.

 

 1. KUFIZIMET MBI PËRGJEGJËSINË DHE MOHIMIN E GARANCISË

 

TERMAT E MËPOSHTËM NË KËTË NEN 11 ZBATOHEN NË MASËN MË TË PLOTË TË LEJUAR ME LIGJ:

 

11.1 AS MONARKU DHE AS BASHKËPUNËTORËT E SAJ (KOLEKTIVISHT, “PALËT MONARKU”) NUK JAPIN ASNJË GARANCI OSE PËRFAQËSIM NË LIDHJE ME SHËRBIMIN DHE ÇDO PËRMBAJTJE TË DISPONUESHME NË SHËRBIM, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR NË, SAKTËSINË, TËRËSINË, PËRSHTATSHMËRINË, AFATIN KOHOR OSE BESUESHMËRINË E TYRE. PALËT MONARKU NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR TË VËRTETËN, SAKTËSINË OSE TËRËSINË E ÇDO PËRMBAJTJE NË SHËRBIM, OSE PËR GABIME, GABIME OSE LËSHIME NË TË, OSE PËR ÇDO VONESË OSE NDËRPRERJE TË TË DHËNAVE, OSE INFORMACIONE QË TRANSMETOHEN NË SHËRBIM NGA ÇFARËDO SHKAKTOJNË. SI PËRDORUES, JU PRANONI QË PËRDORNI SHËRBIMIN DHE ÇDO PËRMBAJTJE NË TË, NË RREZIKUN TUAJ. JU JENI PËRGJEGJËS VETËM PËR TË GJITHË PËRMBAJTJEN QË KENI NGARKUAR NË SHËRBIM.

 

11.2 PALËT MONARKU NUK GARANTOJNË QË SHËRBIMI DO TË FUNKSIONOJË PA GABIME, OSE SE SHËRBIMI DHE ÇDO PËRMBAJTJE NË TË JANË PA VIRUSE KOMPJUTERIKE OSE NDOTJE TË NGJASHME OSE TIPARE SHKATËRRUESE. NËSE PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMIT OSE NDONJË PËRMBAJTJE E TIJ REZULTON NË NEVOJËN E SERVISIMIT OSE ZËVENDËSIMIT TË PAJISJEVE OSE TË DHËNAVE, ASNJË PALË MONARKU NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE PËR ATO KOSTO.

 

11.3 SHËRBIMI DHE TËRË PËRMBAJTJA NË TË DHE ÇDO MALL I BLERË NË UEBFAQE OFROHEN NË BAZËN “SIÇ ËSHTË” DHE “SIÇ ËSHTË NË DISPOZICION” PA NDONJË GARANCI TË ÇFARËDO LLOJI. NË PËRPUTHJE ME RRETHANAT, PALËT MONARKU MOHOJNË TË GJITHA GARANCITË, DUKE PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, GARANCITË E TITULLIT, TREGTUESHMËRINË, MOS SHKELJEN E TË DREJTAVE TË PALËVE TË TRETA DHE PËRSHTATSHMËRINË PËR QËLLIME TË VEÇANTA.

 

11.4 TË GJITHA MALLRAT E BLERA NË FAQEN E INTERNETIT, QOFTË TË BLERA NGA MONARKU OSE NGA NJË PALË E TRETË, I NËNSHTROHEN VETËM NDONJË GARANCIE TË ZBATUESHME TË PRODHUESVE, SHPËRNDARËSVE DHE FURNITORËVE TË TYRE PËRKATËS, NËSE KA. MONARKU NË KËTË MËNYRË HEQ TË GJITHA GARANCITË E ÇDO LLOJI, TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË, ÇDO GARANCI TË NËNKUPTUAR NË LIDHJE ME MALLRAT E LISTUARA OSE TË BLERA NË FAQEN E INTERNETIT. PA KUFIZUAR PËRGJITHËSINË E SA MË SIPËR, MONARKU ME KËTË SHPREHIMISHT HEQ PËRGJEGJËSINË PËR DEFEKTIN OSE DËSHTIMIN E PRODUKTIT, PRETENDIMET QË JANË PËR SHKAK TË KONSUMIT NORMAL, KEQPËRDORIMIT TË PRODUKTIT, ABUZIMIT, MODIFIKIMIT TË PRODUKTIT, PËRZGJEDHJES SË PAHIJSHME TË PRODUKTIT, MOSRESPEKTIMIT TË NDONJË KODI OSE SHPËRDORIMIT. MONARKU NUK JEP ASNJË GARANCI PËR ATA TË PËRCAKTUARA SI “KONSUMATORË” NË AKTIN E PËRMIRËSIMEVE TË KOMISIONIT TË TREGTISË SË GARANCISË-MYSHK-MOSS.

 

11.5 NË ASNJË RAST ASNJË PALË MONARKU NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE PËR NDONJË DËMTIM TË VEÇANTË, INDIREKT, NDËSHKUES, INCIDENTAL OSE PASOJË, HUMBJE TË FITIMEVE OSE DËMEVE QË VIJNË NGA TË DHËNAT E HUMBURA OSE NDËRPRERJA E BIZNESIT QË VIJNË NGA, OSE NË LIDHJE ME, PËRDORIMIN OSE PAMUNDËSINË E PËRDORIMIT TË SHËRBIMIT DHE ÇFARËDO PËRMBAJTJE NË TË, PAVARËSISHT NGA GARANCIA, KONTRATA, TORTURA (PËRFSHIRË PAKUJDESINË), APO NDONJË TEORI TJETËR LIGJORE, EDHE NËSE NJË PALË E TILLË MONARKU ËSHTË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E NJË DËMI TË TILLË. PËRGJEGJËSIA E MONARKU, DHE PËRGJEGJËSIA E NDONJË PALË TJETËR MONARKU, NDAJ JUSH OSE NDONJË PALË TË TRETË NË ÇFARËDO RRETHANE ËSHTË E KUFIZUAR NË U.S. $ 100.

 

11.6 NË MASËN MË TË PLOTË TË LEJUAR ME LIGJ, ÇDO MOSMARRËVESHJE QË KENI ME NDONJË PALË TË TRETË QË LIND NGA PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMIT, DUKE PËRFSHIRË, SI SHEMBULL DHE JO KUFIZIM, ÇDO TRANSPORTUES, PRONAR TË SË DREJTËS SË AUTORIT OSE PËRDORUES TJETËR, ËSHTË DREJTPËRDREJT MIDIS JUSH DHE PALË E TRETË, DHE JU LIRONI NË MËNYRË TË PAKTHYESHME PALËT MONARKU NGA CILINDO PRETENDIM, KËRKESË DHE DËME (AKTUALE DHE PASOJË) E ÇDO LLOJI DHE NATYRE, E NJOHUR DHE E PANJOHUR, QË LIND NGA OSE NË ÇFARËDO MËNYRE E LIDHUR ME MOSMARRËVESHJE TË TILLA.

 1. ZGJIDHJE PISR SHTYP

 

12.1 Të përgjithshme. Në interes të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis jush dhe MONARKU në mënyrën më të përshtatshme dhe me kosto më efektive, ju dhe MONARKU pajtoheni që çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në çfarëdo mënyre që lidhet me këtë LMP (LEXO TITULLIN) ose përdorimin tuaj të Shërbimit do të zgjidhet me një arbitrazh detyrues. Arbitrazhi është më pak zyrtar se një padi në gjykatë. Arbitrazhi përdor një arbitër neutral në vend të një gjykatësi ose një juri, mund të lejojë një zbulim më të kufizuar sesa në gjykatë, dhe mund të jetë subjekt i një shqyrtimi shumë të kufizuar nga gjykatat. Arbitrat mund të japin të njëjtat dëmtime dhe lehtësime që gjykata mund të japë. Kjo marrëveshje për të arbitruar mosmarrëveshjet përfshin të gjitha pretendimet që dalin nga ose në ndonjë mënyrë që lidhen me këtë LMP (LEXO TITULLIN) ose përdorimin tuaj të Shërbimit, qoftë bazuar në kontratë, torturë, statut, mashtrim, keqpërfaqësim, ose ndonjë teori tjetër ligjore, dhe pavarësisht nëse pretendimi lind gjatë ose pas përfundimit të kësaj LMP (LEXO TITULLIN). JU KUPTOHET DHE PREERBASHKT Q TH, N BYN T EN HYRIN N EN K EUT EU LMP (LEXO TITULLIN), TUAJ DHE MONARKU JAN E T WA B WANJ T WA DREJT TIGH DREJT TON TO T A DREJTN BY ND ARMARRJEN NGA GURI OSE T TO PJESMARRJE N IN Aksion KLASA.

 

12.2 Përjashtime. Pavarësisht nga Seksioni 12.1 më lart, asgjë në këtë LMP (LEXO TITULLIN) nuk do të konsiderohet të heqë dorë, të përjashtojë, ose të kufizojë ndryshe të drejtën e secilës palë: (i) të bëjë një veprim individual në gjykatën e kërkesave të vogla; (ii) të ndjekë një veprim përmbarimi përmes agjencisë në fuqi kombëtare, federale, shtetërore ose lokale nëse ai veprim është i disponueshëm; (iii) të kërkojë lehtësim masiv në ndihmë të arbitrazhit nga një gjykatë e juridiksionit kompetent; ose (iv) të ngrejë padi në një gjykatë ligjore për të adresuar një kërkesë për pronësi intelektuale.

 

12.3 Arbitri. Do arbitrazhi midis jush dhe MONARKU do të administrohet nga Qendra Ndërkombëtare e Arbitrazhit Hong Kong (“HKIAC”) nën Rregullat e Arbitrazhit të Administruar nga HKIAC (“Rregullat e HKIAC”), të modifikuar nga kjo LMP (LEXO TITULLIN). Rregullat e HKIAC janë në dispozicion në internet në http://www.hkiac.org ose duke kontaktuar MONARKU. Arbitri ka autorizim ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin, zbatueshmërinë, ose zbatueshmërinë e kësaj marrëveshje detyruese të arbitrazhit.

 

12.4 Njoftim; Proces. Një palë që synon të kërkojë arbitrazhin duhet së pari t’i dërgojë një njoftim me shkrim të mosmarrëveshjes palës tjetër me postë (“Njoftim”), ose nëse një adresë nuk është e disponueshme për palën e tillë, në adresën e emailit të palës së tillë, siç vihet në dispozicion në ose përmes Shërbimit. Adresa e MONARKU për Njoftim është: 16 / F, King Palace Plaza, 52A Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong, Attn: General Counsel ose me email në [email protected] Njoftimi duhet: (i) të përshkruajë natyrën dhe bazën e kërkesës ose mosmarrëveshjes; dhe (ii) përcakton lehtësimin specifik të kërkuar (“Kërkesa”). Palët do të bëjnë përpjekje për mirëbesim për të zgjidhur kërkesën drejtpërdrejt, por nëse palët nuk arrijnë një marrëveshje për ta bërë këtë brenda 30 ditëve pas pranimit të njoftimit, ju ose MONARKU mund të filloni një procedurë të arbitrazhit. Do arbitrazh sipas këtij Seksioni do të zhvillohet në anglisht. Gjatë arbitrazhit, shuma e çdo oferte zgjidhjeje të bërë nga ju ose MONARKU nuk duhet t’i zbulohet arbitrit derisa pasi që arbitri të marrë një vendim përfundimtar dhe një vendim, nëse ka. Nëse mosmarrëveshja zgjidhet përfundimisht përmes arbitrazhit në favorin tuaj me një çmim monetar që tejkalon shumën e fundit të marrëveshjes me shkrim të ofruar nga MONARKU para zgjedhjes së një arbitri, MONARKU do t’ju paguajë më të lartën nga sa vijon: (1) shumën e akorduar nga arbitri, nëse ka; (2) shumën e fundit të marrëveshjes me shkrim të ofruar nga MONARKU për zgjidhjen e mosmarrëveshjes përpara caktimit të arbitrit; ose (3) 15,000 dollarë.

 

12.5 tarifat. Nëse filloni arbitrazhin në përputhje me këtë LMP (LEXO TITULLIN), MONARKU do t’ju paguajë për pagesën tuaj të tarifës së paraqitjes, përveç nëse kërkesa juaj është më shumë se 15,000 dollarë ose siç përcaktohet më poshtë, në këtë rast pagesa e tarifave do të vendoset nga HKIAC Rregullat. Hearingdo dëgjim i arbitrazhit do të zhvillohet në një vend për tu rënë dakord në Hong Kong, por ju mund të zgjidhni nëse arbitrazhi do të zhvillohet: (i) vetëm në bazë të dokumenteve të paraqitura tek arbitri; (ii) përmes një dëgjimi telefonik të bazuar në pamjet ose dëgjimit të videokonferencës; ose (iii) nëse kërkesa është për 15,000 dollarë ose më pak, nga një seancë dëgjimore brenda personit e përcaktuar me Rregullat HKIAC në qarkun (ose famullinë) e adresës tuaj të faturimit. Nëse arbitri konstaton se ose përmbajtja e kërkesës tuaj ose lehtësimi i kërkuar në Kërkesë është joserioz ose sillet për një qëllim të pahijshëm (siç matet me standardet e përcaktuara në Rregullën Federale të Procedurës Civile të Shteteve të Bashkuara 11 (b)), atëherë pagesa e të gjitha tarifave do të rregullohet nga Rregullat e HKIAC. Në atë rast, ju pranoni të rimbursoni MONARKU për të gjitha paratë e paguara më parë nga ajo që janë ndryshe detyrimi juaj për të paguar sipas Rregullave të HKIAC. Pavarësisht nga mënyra në të cilën bëhet arbitrazhi, arbitri duhet të nxjerrë një vendim të arsyetuar me shkrim në anglisht të mjaftueshëm për të shpjeguar gjetjet thelbësore dhe konkluzionet mbi të cilat bazohet vendimi dhe dhënia e vendimit. Secila palë pajtohet që një vendim i tillë me shkrim, dhe informacioni i shkëmbyer gjatë arbitrimit, do të mbahet konfidencial përveç në masën e nevojshme për të zbatuar ose lejuar rishikim të kufizuar gjyqësor të vendimit. Arbitri mund të marrë vendime dhe të zgjidhë mosmarrëveshjet në lidhje me pagesën dhe rimbursimin e tarifave ose shpenzimeve në çdo kohë gjatë procesit dhe me kërkesë të secilës palë të bërë brenda 14 ditëve nga marrja e vendimit të gjyqtarit mbi bazueshmërinë.

 

12.6 Asnjë veprim i klasës. JU DHE 9 GAG P AGRBASHKT QAT KA SHUM BR DUHET TING KRKOJNA KUNDR TA TJERA VETM N IN KAPACITETIN TUAJ INDIVIDUAL TUAJ DHE AS SI NJ A PLANIFIKIM OSE AN MTAR I KLASS N IN YDO KLAS TUR PARAQITUR OSE PROCEDIMIT PPRRFAQENTSUES. Më tej, përveç nëse ju dhe MONARKU pajtoheni ndryshe, arbitri nuk mund të konsolidojë më shumë pretendimet e një personi dhe nuk mund të kryesojë ndryshe për ndonjë formë të një përfaqësuesi ose procedimi të klasës.

 

12.7 Ndryshimet në këtë Dispozitë të Arbitrazhit. Përveç nëse parashikohet ndryshe në këtë LMP (LEXO TITULLIN), nëse MONARKU bën ndonjë ndryshim të ardhshëm në këtë dispozitë të arbitrazhit, përveç ndryshimit në adresën e MONARKU për Njoftim, ju mund të refuzoni ndryshimin duke dërguar njoftim me shkrim MONARKU brenda 30 ditëve nga ndryshimi në adresën e MONARKU për Njoftim , në këtë rast, kjo dispozitë e arbitrazhit, si në fuqi menjëherë përpara ndryshimeve që refuzuat, do të vazhdojë të qeverisë çdo mosmarrëveshje midis jush dhe MONARKU.

 

12.8 Zbatueshmëria. Nëse Seksioni 12.6 më lart konstatohet se nuk është i zbatueshëm ose nëse tërësia e këtij Seksioni 12 konstatohet të jetë i pazbatueshëm, atëherë tërësia e këtij Seksioni 12 do të jetë e pavlefshme.

 

 

 1. INDEMITETI

 

Në masën më të plotë të lejuar nga ligji, ju pranoni të mbroni, dëmshpërbloni dhe mbani të padëmshëm Palët MONARKU nga dhe kundër çdo pretendimi, veprimi ose kërkese, përfshirë, pa kufizim, tarifat e arsyeshme ligjore dhe të kontabilitetit, që rrjedhin ose rezultojnë nga: (a) tuaj shkelja e kësaj LMP (LEXO TITULLIN); (b) hyrjen tuaj, përdorimin ose keqpërdorimin e përmbajtjes MONARKU ose Shërbimit; ose (c) Përmbajtja juaj e Përdoruesit. MONARKU do t’ju njoftojë për çdo kërkesë, padi ose procedurë të tillë. MONARKU rezervon të drejtën të marrë mbrojtjen ekskluzive dhe kontrollin e çdo çështje që i nënshtrohet dëmshpërblimit në bazë të këtij Seksioni nëse MONARKU beson se nuk jeni i gatshëm ose i paaftë për të mbrojtur interesat e MONARKU. Në këtë rast, ju pranoni të bashkëpunoni me çdo kërkesë të arsyeshme që ndihmojnë mbrojtjen e MONARKU nga një çështje e tillë në kurrizin tuaj.

 

 

 1. PSRMBAJTJA N TO KOMUNIKACIONET ELEKTRONIKE

 

Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni të merrni disa komunikime elektronike nga MONARKU siç përshkruhet më tej në Politikën e Privatësisë. Ju lutemi lexoni Politikën e Privatësisë për të mësuar më shumë rreth zgjedhjeve tuaja në lidhje me praktikat e komunikimit elektronik të MONARKU. Ju pranoni që çdo njoftim, marrëveshje, zbulim ose komunikim tjetër që MONARKU ju dërgon në mënyrë elektronike do të plotësojë çdo kërkesë ligjore të komunikimit, duke përfshirë që komunikimet e tilla të jenë me shkrim.

 

 1. E PRGJITHSHME

 

15.1 Të ndryshme. Kjo LMP (LEXO TITULLIN) drejtohet nga ligjet thelbësore materiale të Hong Kong-ut pa respektuar dispozitat e konfliktit të tij të ligjeve. Ju pranoni që asnjë ndërmarrje e përbashkët, partneritet, punësim ose marrëdhënie agjencie nuk ekziston midis jush dhe MONARKU si rezultat i kësaj LMP (LEXO TITULLIN) ose përdorimi të Shërbimit. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj LMP (LEXO TITULLIN) konstatohet e pavlefshme nga çdo gjykatë që ka juridiksion kompetent, pavlefshmëria e kësaj dispozite nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të mbetura të kësaj LMP (LEXO TITULLIN), të cilat do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë. Mosarritja e MONARKU për të zbatuar ose zbatuar ndonjë dispozitë të kësaj LMP (LEXO TITULLIN) nuk do të interpretohet si heqje dorë nga ajo dispozitë ose ndonjë dispozitë tjetër në këtë LMP (LEXO TITULLIN). Asnjë heqje dorë nuk do të jetë e efektshme kundër MONARKU përveç nëse bëhet me shkrim, dhe asnjë heqje dorë nuk do të interpretohet si heqje dorë në ndonjë rast tjetër ose pasues. Përveq siç është rënë dakord në mënyrë të shprehur nga MONARKU dhe ju, kjo LMP (LEXO TITULLIN) përbën të gjithë marrëveshjen midis jush dhe MONARKU në lidhje me çështjen në fjalë, dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet e mëparshme ose bashkëkohore, qoftë me shkrim apo me gojë, midis palëve në lidhje me temën në këtë . Titujt e Seksionit janë dhënë thjesht për lehtësi dhe nuk do t’ju jepet asnjë import legal. Kjo LMP (LEXO TITULLIN) do të paguajë për përfitimet e pasardhësve dhe caktimeve të MONARKU. Ju nuk mund ta caktoni këtë LMP (LEXO TITULLIN) ose ndonjë prej të drejtave ose licencave të dhëna këtu, direkt ose indirekt, pa pëlqimin paraprak me shkrim të MONARKU. MONARKU mund ta caktojë këtë LMP (LEXO TITULLIN), përfshirë të gjitha të drejtat e saj më poshtë, pa kufizime.

 

15.2 Njoftim në lidhje me Apple. Ju e pranoni që kjo LMP (LEXO TITULLIN) është vetëm midis jush dhe MONARKU, jo vetëm me Apple, dhe Apple nuk është përgjegjës për Aplikacionin ose përmbajtjen e tij. Apple nuk ka asnjë detyrim çfarëdo të sigurojë ndonjë shërbim mirëmbajtjeje dhe mbështetës në lidhje me Aplikacionin. Në rast të ndonjë dështimi të ndonjë aplikacioni që të përputhet me ndonjë garanci të zbatueshme, atëherë mund të njoftoni Apple dhe Apple do të rimbursojnë çmimin e blerjes për aplikacionin përkatës për ju; dhe, në masën maksimale të lejuar me ligjin në fuqi, Apple nuk ka asnjë detyrim tjetër garancie për sa i përket Aplikacionit. Apple nuk është përgjegjës për adresimin e pretendimeve nga ju ose ndonjë palë e tretë në lidhje me Aplikacionin ose posedimin tuaj dhe / ose përdorimin e Aplikacionit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: (i) pretendime për përgjegjësinë e produktit; (ii) çdo pretendim që çdo aplikacion nuk arrin të përputhet me ndonjë kërkesë ligjore ose rregullatore në fuqi; dhe (iii) pretendime që lindin nën mbrojtjen e konsumatorit ose legjislacionit të ngjashëm. Apple nuk është përgjegjës për hetimin, mbrojtjen, zgjidhjen dhe shkarkimin e ndonjë pretendimi të palëve të treta që çdo App ose posedimi dhe përdorimi i ndonjë aplikacioni cenon të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta. Ju pranoni të respektoni kushtet e zbatueshme të palëve të treta, kur përdorni aplikacionin. Apple, dhe filialet e Apple, janë përfitues të palës së tretë të kësaj LMP (LEXO TITULLIN), dhe me pranimin tuaj të kësaj LMP (LEXO TITULLIN), Apple do të ketë të drejtën (dhe do të konsiderohet se ka pranuar të drejtën) për të zbatuar këtë LMP (LEXO TITULLIN) kundër jush si përfitues të palës së tretë të kjo LMP (LEXO TITULLIN). Me këtë ju përfaqësoni dhe garantoni që: (1) nuk jeni i vendosur në një vend që i nënshtrohet një embargoje të qeverisë amerikane, ose që është caktuar nga Qeveria e Sh.B.A si një vend “mbështetës i terrorizmit”; dhe (2) nuk jeni i regjistruar në ndonjë listë të qeverisë amerikane të palëve të ndaluara ose të kufizuara. Nëse MONARKU siguron një përkthim të versionit në gjuhën angleze të kësaj LMP (LEXO TITULLIN), atëherë përkthimi jepet vetëm për lehtësi, dhe versioni në anglisht do të mbizotërojë.

 

15.3 Na Kontaktoni Nëse dëshironi të kontaktoni MONARKU në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimit, atëherë ju lutemi referojuni informacionit të kontaktit më poshtë

[email protected]