Një MEME zakonisht njohur si vetëm një MEME është një aktivitet, koncept, batutë, ose lajmë që përdoret si mimikë ose për qëllime humoristike, nga personi ose persona nëpërmjet internetit. Një meme në internet zakonisht merr formën e një imazhi, GIF ose video. Kjo mund të jetë vetëm një fjalë ose grup frazash/fjlaësh, ndonjëherë duke përfshirë edhe gabime në shkrim/ gramatikë me qëllim për ti dhënë një kuptim mendimit ose për të thënë një mesazh humoristic.

Shpërndani mendimin tuaj

Upload Your Image

Rrëshqite Imazhin Këtu


ose përdor opsionet më poshtë

Ju nuk keni javascript të aktivizuar. Ngarkimi i materialeve nuk është i mundur.

ose Vendos adresën e materialit; foto, video etj

Ngarkimi maksimal është: 256 MB.

Publikoni Opsionet

Kjo fushë është e domosdoshme të plotësohet
Ndaji etiketimet duke shtypur ENTER
Anulloje